مدیر فروش و تولید محتوا

  مدیر فروش و تولید محتوا

  Website ap7seven مرکز تخصصی کامپیوتر هفت

  سال شروع 1384

  به یک نفر مدیرفروش که توانایی تولید محتوا دارند نیازمندیم
  شرایط :

  1.داشتن پشتکار
  2.مدرک ICDL

  To apply for this job email your details to aiiobpurmand@gmail.com